Radon i Stockholm – mät noggrant

Om du misstänker att det finns radon i ditt hus, ska du låta göra en mätning av halten. Kontakt en firma som kan allt om ventilation och radon i Stockholm.

Du berättar för en arbetskamrat, att du och din familj tänker köpa en villa som byggdes vid mitten av 1950-talet. Huset är stort och du tänker inreda källaren till arbetsrum och kontor. “Har du tagit reda på om det finns radon i huset?” frågar arbetskamraten. Nej, vad är det?

Arbetskamraten håller en kort föreläsning: “Radon är en ädelgas och när ämnet sönderdelas kan så kallade radondöttrar bildas. Om du andas in dem, kan dina lungor skadas och till slut kan lungcancer utvecklas. För säkerhets skull ska du låta en ventilationsfirma mäta radonhalt i huset innan du skriver under köpekontraktet.”

Radon i Stockholm – mätning och åtgärder

Du låter göra en mätning, som visar att halten av radon något överstiger det gränsvärde som gäller. Besviken berättar du resultatet för din arbetskamrat, som dock kommer med uppmuntrande råd: “Tala med ett företag som kan allt om radon i Stockholm. Du har nog radon som läcker in i källaren från marken. Det går att täta bottenplatta och rör.”

Du visar ritningar på huset för din arbetskamrat, som ser att väggarna är byggda med blåbetong. “Sådan betong avger radon”, säger han. “Be en firma förbättra ventilationen i huset så att du får tillräckligt luftombyte. Installera ett FTX-system. Den frånluft som du ventilerar ut kommer att värma tilluften genom en värmeväxlare. Du sänker halten av radon och du sparar energi.”

11 Nov 2022

Eken, Mälardrottningen, Nordens Venedig, Tjockhult, Fjollträsk – kärt barn har många namn och detta gäller inte minst vår kära huvudstad Stockholm!

Här på guidetillstockholm.se kommer du framöver att få läsa det mesta om Stockholm, allt från boende och arbetsmarknad till nöjen och företagande. Vi vill vara med och göra Stockholm till en ännu mer inspirerande plats.