Här är vägarbeten i Stockholm

Den som besöker huvudstaden under ledigheter märker snabbt att det är attans vad många vägarbeten som förekommer just när folk är lediga. Och tyvärr är det så det är meningen att vara. Vägbyggena planeras efter tider då det är som glesast på vägarna, vilket innebär att man planerar in vägbyggena just under ledigheter och nätter. Jobbigt för byggarbetarna och till förtret för trafikanterna.

Tyvärr sker det ju en del olyckor när vissa bilister har svårt för att sänka farten i tillräcklig grad när de ska passera vägbyggen. Därför är det faktiskt säkrare för väggarbetarna att arbeta när trafiken är som glesast. Och det är ju många vägar i Stockholm att arbeta med. Ju tyngre trafiken är, desto mer sliter det på vägarna och då bör man lappa och laga för att vägarna ska hålla på sikt.

I november nattetid

Norra länken, alltså motorvägen som går förbi Essingeöarna, i tunneln som kallas Löttingetunneln, kommer trafiken att stängas av under natten mellan fredagen den 8 till söndagen den 10, och det är i båda riktningarna. Sedan kommer man även att behöva arbeta med vägarna på väg 225. Man kommer att stänga av vägen som går gneom Blekholmstunneln under natten till fredagen den 22 november. Även i Sundbyberg kommer man att behöva arbeta med vägen som går intill järnvägen. Även det vägarbetet kommer att ske endast under natten. Även helgen den 29 november till den 1 december kommer man att börja riva en gammal gång och cykelbro i Vårby. Då kommer även motorvägarna E4 och E 20 att vara avstängd för arbete i båda riktningarna. Avstängningarna kommer att vara mellan klockan tio på kvällen till åtta på morgonen.

Vasagatan byggs om

Under flera år kommer Vasagatan mitt i Stockholms city att byggas om. Arbetet har skett i flera olika etapper och är ett ganska så omfattande arbete. Arbetet omfattar särskilt mellan Kungsgatan och Vasaplan och samtidigt kommer infarten till Gamla Brogatan att vara stängd. Samtidigt kommer trafiken att vara stängd mot Östra Järnvägsgatan kommer att ledas om via Norra Bantorget fram till och med januari nästa år. Ska man komma fram till Gamla Brogatan, måste man alltså åka via Norra Bantorget, in på Östra Järnvägsgatan, för at sedan komma fram till Gamla Brogatan. I januari är det sedan meningen att man ska kunna köra via Vasagatan, Kungsgatan och Gamla Brogatan.

Finare vägar med ny asfalt

Det är framför allt asfalten som ska förnyas, samtidigt som man passar på att gräva ner kablar i marken. Vasagatan ska bli mer framkomlig för gångbanor och cykelbanor, medan man försöker bygga bort biltrafiken. Det blir bredare trottarer med fler sittplatser, det ska bli fler cykelparkeringar, fler träd och bättre belysning på Vasagatan. NÄrmare bestämt 67 nya träd ska planteras. Och de båda körfälten kommer att minskas så det bara blir ett körfält, vilket kommer att göra att bilisterna måste sakta ner hastigheten.

28 Nov 2019

Eken, Mälardrottningen, Nordens Venedig, Tjockhult, Fjollträsk – kärt barn har många namn och detta gäller inte minst vår kära huvudstad Stockholm!

Här på guidetillstockholm.se kommer du framöver att få läsa det mesta om Stockholm, allt från boende och arbetsmarknad till nöjen och företagande. Vi vill vara med och göra Stockholm till en ännu mer inspirerande plats.