Fasadvepa för reklambudskap

En fasadvepa kan utnyttja stora ytor för reklam eller förmedling av andra budskap. Den sätts upp över fasaden på en byggnad eller en byggnadsställning.

I dagens moderna samhälle bombarderas vi dagligen med mängder av information. Det kan handla om nyheter, instruktioner, reklam eller annat. För den som har ett budskap att förmedla är det en utmaning att nå genom informationsbruset. Som alltid gäller då att storlek har betydelse.

Ett sätt är att hänga upp en så kallad fasadvepa som ger stora ytor till förhållandevis låg kostnad per kvadratmeter. Denna utgörs som regel av ett syntetiskt textilmaterial med viss genomsläpplighet för väder och vind, så kallad mesh. Du har säkert sett sådan affischering många gånger ute på stan. Oftast sitter de på fasaden till en byggnad.

En fasadvepa ger gott om spelrum

Tack vare de stora ytor som kan utnyttjas så finns det gott om spelrum för reklammakaren att utforma annonsen. Det ger möjlighet att låta kreativiteten flöda och ger därigenom en unik möjlighet att utforma budskap som verkligen får allmänheten att reagera. En reaktion är ju det man är ute efter, eftersom det garanterar att budskapet fastnar i mottagarens minne.

Har du någon gång sett en äldre byggnad under renovering, där hela fasaden är täckt av byggnadsställningar? En sådan byggnadsställning utgör det perfekta stället att hänga upp en fasadvepa. Man kan till och med låta trycka en bild av husets verkliga fasad på vepan, och kanske kombinera med turistinformation. Bilden av detta kommer garanterat att fastna på åskådarens näthinna.

10 Aug 2022

Eken, Mälardrottningen, Nordens Venedig, Tjockhult, Fjollträsk – kärt barn har många namn och detta gäller inte minst vår kära huvudstad Stockholm!

Här på guidetillstockholm.se kommer du framöver att få läsa det mesta om Stockholm, allt från boende och arbetsmarknad till nöjen och företagande. Vi vill vara med och göra Stockholm till en ännu mer inspirerande plats.